Tuesday, August 25, 2009

વિચાર કરાવે એવી વાત

વિચાર કરાવે એવી વાત

એક સિગારેટ સળગતી હતી

એક અગરબત્તી સળગતી હતી.

ઘટના એક સરખી જ છે.

બંન્ને સળગે છે.


બંન્ને એના સળગાવનાર ને આનંદ આપે છે.

બંન્ને આદત છે.
બંન્ને વ્યસન છે.

છતાં...

છતાં...


બંન્ને ની સમાજ પર અસર ભિન્ન ભિન્ન પડે છે.

કારણ ??????

બંન્ને ની બનાવટ અને પદાર્થો અલગ અલગ છે.

બંન્ને ની રચના પાછળ હેતુ અલગ છે.

એક બાળે છે.

એક અજવાળે છે.

એક તરફ નફરત છે.

એક તરફ આસ્થા છે.

શું જોઇએ છે હવે???? એ આપના સંસ્કાર પર નિર્ભર છે.શુભેચ્છા સહ

--
Nishant Gor
Bhuj Kutch
Contact +91 9428220471
www.kutchastronomyclub.blogspot.com
www.nishantgor.blogspot.com
www.kutchtour.blogspot.com


¨`•.•´¨) Always
`•.¸(¨`•.•´¨) Keep
(¨`•.•´¨)¸.•´ Smiling!
`•.¸.•´

Monday, August 24, 2009

બા, મને ચપટી વગાડતાં આવડી ગઈ.

બા, મને ચપટી વગાડતાં આવડી ગઈ.

મારી ચપટી વાગે છે પટ પટ પટ,
જાણે ફૂટે બંદૂકડી ફટ ફટ ફટ,
પેલી બિલ્લી ભાગે છે ઝટ ઝટ ઝટ.
બા, મને બિલ્લી ભગાડતાં આવડી ગઈ.

તું કપડાં ધુએ ભલે ધબ્બ ધબ્બ ધબ્બ,
હું પાણીમાં નહીં કરું છબ્બ છબ્બ છબ્બ,
મારી ચપટી ભીંજાઈ જાય ડબ્બ ડબ્બ ડબ્બ.
બા, મને મુન્ની રમાડતાં આવડી ગઈ.

બા, મને ચપટી વગાડતાં આવડી ગઈ.

-રમેશ પારેખ


--
Nishant Gor
Bhuj Kutch
Contact +91 9428220471
www.kutchastronomyclub.blogspot.com
www.nishantgor.blogspot.com
www.kutchtour.blogspot.com


¨`•.•´¨) Always
`•.¸(¨`•.•´¨) Keep
(¨`•.•´¨)¸.•´ Smiling!
`•.¸.•´

Saturday, August 22, 2009

એક પૂરી કરો એષણાં ને બીજી બળવંત બને, તેમ પણ થાય - -પ્રવિણ

એક પૂરી કરો એષણાં ને બીજી બળવંત બને, તેમ પણ થાય
અંધકાર ને ઓગળવા જાવને બળો તમે, તેમ પણ થાય

માણસ-માણસ વચ્ચે રાખો વિશ્વાસ
ને લાગ જોઈ મિત્ર જ ઘા કરે, તેમ પણ થાય

રાખો વિશ્વાસ છલોછલ તમારી જાત પર
ને પવન આપોઆપ દિશા બદલે, તેમ પણ થાય

શૈતાન ના દિમાગમાં જગાવો માણસાઈ
ને નારિયેળ ના કાચલાં માંથી આંસુ પીગળે, તેમ પણ થાય

તમે છત વાળા ઘરમાં બેસી, મજા લો અનરાધાર વરસાદની
ને ઝૂંપડામાં વરસાદ સાથે આંખો એ વરસે, તેમ પણ થાય

જીવનમાં સંઘર્ષ ના તૂફાનમાં તણાઈ જાવ
ને કદીક મોંજાઓ જ લાવી દે કિનારે, તેમ પણ થાય

વેંત છેટાં હો તમે સફળતાથી
ને તક ચૂકી જતાં નિષ્ફળતા મળે, તેમ પણ થાય

માનવ ઉત્થાન માટે ઝંડો ફરકાવીને ફરો 'પ્રવિણ'
ને તેનું ફીડલું વાળવાં ઘણાં બેઠા હોય, તેમ પણ થાય

-પ્રવિણ કે.શ્રીમાળી

-- 

Nishant Gor
Bhuj Kutch
Contact +91 9428220471
www.kutchastronomyclub.blogspot.com
www.nishantgor.blogspot.com
www.kutchtour.blogspot.com


¨`•.•´¨) Always
`•.¸(¨`•.•´¨) Keep
(¨`•.•´¨)¸.•´ Smiling!
`•.¸.•´

Tuesday, August 18, 2009

નાની મારી આંખ

નાની મારી આંખ એ જોતી કાંક કાંક એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?

.

પગ મારા નાના એ ચાલે છાના માના એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?
.

નાક મારુ નાનુ એ સુંઘે ફુલ મજાનુ એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?
.

નાના મારા કાન એ સાંભળૅ દઈ ધ્યાન એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?
.

નાના મારા હાથ એ તાળી પાઙે સાથ એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?


-- 
Nishant Gor
Bhuj Kutch
Contact +91 9428220471
www.kutchastronomyclub.blogspot.com
www.nishantgor.blogspot.com
www.kutchtour.blogspot.com

वन्दे मातरम् | वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम् | वन्दे मातरम् 

सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्

शस्यशामलां मातरम् । 

शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीं 

फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं 

सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं

सुखदां वरदां मातरम् ।। १ ।। वन्दे मातरम् ।


कोटि-कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले

कोटि-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले, 

अबला केन मा एत बले ।

बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं 

रिपुदलवारिणीं मातरम् ।। २ ।। वन्दे मातरम् ।


तुमि विद्या, तुमि धर्म 

तुमि हृदि, तुमि मर्म

त्वं हि प्राणा: शरीरे 

बाहुते तुमि मा शक्ति, 

हृदये तुमि मा भक्ति, 

तोमारई प्रतिमा गडि 

मन्दिरे-मन्दिरे मातरम् ।। ३ ।। वन्दे मातरम् ।


त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी 

कमला कमलदलविहारिणी

वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम् 

नमामि कमलां अमलां अतुलां 

सुजलां सुफलां मातरम् ।। ४ ।। वन्दे मातरम् ।


श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां 

धरणीं भरणीं मातरम् ।। ५ ।। वन्दे मातरम् ।।

--
Nishant Gor
Bhuj Kutch
Contact +91 9428220471
www.kutchastronomyclub.blogspot.com
www.nishantgor.blogspot.com
www.kutchtour.blogspot.com


¨`•.•´¨) Always
`•.¸(¨`•.•´¨) Keep
(¨`•.•´¨)¸.•´ Smiling!
`•.¸.•´

Saturday, August 15, 2009

HAPPY AAZADI DIN KARGIL DAY........................

-

Dear all,
 
Let us all pray for our Heroes who gave their today for our tomorrow. Especiallythe touching letter of Capt Thapar to his parents as if he knew before going into the battle that he won't make it back. Also the lady army officer saluting her husband's coffin leaves unforgettable impression. God bless them all,
 

 
WE RECAPTURED OUR LAST HILL FROM PAKISTAN

BUT WE LOST OUR MOST VALUABLE, GREAT WARRIORS, BRAVE BROTHERS .TODAY IT'S TIME TO REMEMBER THEMA SALUTE TO

OF KARGIL WAR


KARGIL'S FIRST HERO


Lt. Saurabh Kalia

His UNIFORM as a MEMORY
 

Capt.Vikram Batra
Param Vir Chakra(Posthumous)


Grenedier. Yogendra Singh
Param Vir Chakra


RFN .Sanjay Kumar
(Param Vir Chakra)


Major Padmapani Acharya,
Maha Vir Chakra (Posthumous)
Of the 2nd Battalion of The RAJPUTANA RIFLESLieutenant Balwan Singh,
Maha Vir Chakra
Of the 18th Battalion of GRENADIERS Regiment


Major M Saravanan,
VirChakra,
1 Bihar


Lieutenant Kanad Bhattacharya,
Sena Medal (Posthumous)(22 YEARS)


Captain Saju Cherian,
Sena Medal
307 Medium Regiment


Lieutenant Keishing Clifford Nangrum,
Maha Vir Chakra (Posthumous)
Of the 12th Battalion of JAMMU AND KASHMIR Light Infantry

Captain R Jerry Prem Raj,
Vir Chakra (Posthumous),
158 Medium Regiment

Major Sonam Wangchuk,
Maha Vir Chakra
Of the LADAKH Scouts


Capt.Vijayant Thapar (Robin)
He Laid down for OUR BETTER TOMORROW
At the age of only 22
www.nishantgor.blogspot.com
www.kutchtour.blogspot.com


¨`•.•´¨) Always
`•.¸(¨`•.•´¨) Keep
(¨`•.•´¨)¸.•´ Smiling!
`•.¸.•´

Tuesday, August 4, 2009

RAXABANDHAN

આજે ઑફિસથી ઘરે જઈશ ઉમંગે-ઉમંગે,

સજાવીશ 'રાખી'ની થાળી ઉમંગે-ઉમંગે.

મૂકીશ ચપટી કંકુ ને સાથે ચપટી ચોખા;

કહીશ - આપણે ક્યાં છે અંતરથી નોખાં?

આજે 'રાખી',છલકે આંસુ બની પ્રેમ બહેનાનો;

જોઇયે છે પ્રેમ,બાકી મને શોખ ક્યાં છે ગહેનાનો?

રેશમી દોરી છે, પણ ગાંઠ મજબૂત છે;

આપણે દૂર છીએ, પણ સંબંધ સાબૂત છે.યાદ છે બાંધી'તી રાખડી,ને ખવડાવી'તી થોડી મિઠાઈ;

કેવી ભરાઈ હતી આંખડી ,ને પછી લીધી'તી વસમી વિદાય.

યાદ કરું તો ઉમટે છે આંખમાં આંસુનો દરિયો,

પણ હવે તો હું જ મુસાફર ને હું જ ખેવૈયો!

જાતે જ ખોબલો ભરું મોતીનો, ને જાતે જ લુછી લઉ મારાં આંસુ,

શી ખબર 'શમા', આવતી સાલ ફરી વહાવવા પડે આ આંસુ.


--
Nishant Gor
Bhuj Kutch
Contact +91 9428220471
www.kutchastronomyclub.blogspot.com
www.nishantgor.blogspot.com
www.kutchtour.blogspot.com


¨`•.•´¨) Always
`•.¸(¨`•.•´¨) Keep
(¨`•.•´¨)¸.•´ Smiling!
`•.¸.•´

Saturday, August 1, 2009

પહેલો પ્રેમઅધુરો પ્રેમ
.
ખબર નથી એને હું શું કહી ગયો
.
પ્રેમ મારો આસુંની ધારમા વહી ગયો
.
મળવાની છેલ્લી તક પણ ગુમાવી મે..
.
જ્યારે એને બીજો જીવનસાથી મળી ગયો
.
બિલકુલ ન હતો ગમ મને હ્યદયમાં....
.
.
.
બધુ જ ચુપચાપ સહી ગયો..
.
સ્વપ્ન થકી હજી હું નિહાળી લઉ છું એને,
.
બાકી તો જીવતો જ સાગરમાં ડુબી ગયો,
.
મિત્રોના સાથમાં હસી લઉ છું જરાક હું
.
નહિતર માર દર્દ તો ચુપચાપ જ પી ગયો,
.
રડાવી જાય છે ક્યારેક એની યાદ મને...
.
કારણ કે મારો 'પહેલો પ્રેમ અધુરો રહી ગયો'........
.
--
Nishant Gor
Bhuj Kutch
Contact +91 9428220471
www.kutchastronomyclub.blogspot.com
www.nishantgor.blogspot.com
www.kutchtour.blogspot.com


¨`•.•´¨) Always
`•.¸(¨`•.•´¨) Keep
(¨`•.•´¨)¸.•´ Smiling!
`•.¸.•´

ચાંદને તો દરેક લોકો ચાહે છે,


ચાંદને તો દરેક લોકો ચાહે છે,
ક્યારેક સૂરજને ચાહવાની કોશિશ તો કરો;

સુખ તો દરેક લોકો માંગે છે,
ક્યારેક દુઃખ માંગવાની કોશિશ તો કરો;

પ્રેમ તો દરેક લોકો કરે છે,
ક્યારેક નફરત કરવાની કોશિશ તો કરો;

વચન તો દરેક લોકો આપે છે,
ક્યારેક નિભાવાની કોશિશ તો કરો;

વિદેશ ગમનની દરેક લોકોની ઇચ્છા હોય છે,
ક્યારેક પોતાના દેશને ઓળખવાની કોશિશ તો કરો;

હવામાં ઉડવાની દરેક લોકોની ઇચ્છા હોય છે,
ક્યારેક આ ધરતી પર પગ જમાવવાની કોશિશ તો કરો .

જિંદગીને તો દરેક લોકો ચાહતા હોય છે,
ક્યારેક મૌતની પાસે જવાની કોશિશ તો કરો;

'કપિલ' પોતાના માટે તો દરેક લોકો જીવતા હોય છે,
ક્યારેક બીજાના માટે જીવવાની કોશિશ તો કરો
--
Nishant Gor
Bhuj Kutch
Contact +91 9428220471
www.kutchastronomyclub.blogspot.com
www.nishantgor.blogspot.com
www.kutchtour.blogspot.com

¨`•.•´¨) Always
`•.¸(¨`•.•´¨) Keep
(¨`•.•´¨)¸.•´ Smiling!
`•.¸.•´